به نام خداوند مهربان

بیانیه برگزاری مسابقه قدرت قیچی، قدرت فکر

مقدمه

در مسیر هزاران هزار ساله تکامل جسمی بشر، ذهن او نیز تکامل یافت و حتی پس از توقف تکامل جسمی اش در هزاره های پایانی، ذهن انسانی او همچنان به تکامل خویش ادامه داده است. اوج این تکامل در سه هزاره ی اخیر بود به گونه ای که خلاقیت و قدرت آفرینش ذهن بی هیچ محدودیتی و به گونه ای تصاعدی در حال وسعت یافتن است. امروز دیگر اصل تمایز دو گونه حیوان و انسان، بر خلاف دوران های دور در علم زیست شناسی، تفاوت در ماهیت جسمی و قابلیت های حرکتی نیست بلکه در هست یا نیست توان فکری است.

هنوز به قطعیت نمیتوان گفت که فکر ( در اینجا به معنای معقولات )  و حس ( ادراکات غیر عقلی ) دو نهاد منفک از یکدیگر هستند یا فرآیندهای حسی نیز جزئی از نرم افزار فکر هستند... اما با اطمینان میتوان گفت که توانایی های حسی انسان در مقاطع مختلف از مسیر تکامل ذهنی، در ارتباط مستقیم با آن بوده است. این دو همانند دو کفه ترازو بوده اند که گاه دیگری بر آن دگر سنگینی کرده است و گاه بر خلاف، آن دگر بر دیگری... در دوران معاصر قرارگرفتن ذهن در مسیر ریاضی گونه و فرموله شدن فرآیند های فکری باعث ضعف بُعد احساسی انسان شده است اما همچنان شاخصه های حسی، در تعامل انسان با محیط پیرامونش اهمیت خود را حفظ نموده است.

یکی از وجوه اصلی در شاکله حسی بشر، حس زیبایی شناسی و زیبایی خواهی اوست و همین رویکرد باعث ایجاد صورتی از  " آفرینش توسط انسان "  شد که آن را "هنر " می نامیم. شاید بتوان اولین جوانه های  پیدایش هنر را در نقوشی جستجو کرد که بشر اولیه بر دیواره های غارها  می ساخت.  این نقوش کارکردی آیینی داشت و در ارتباط مستقیم با تعامل بشر اولیه با طبیعت بود. اما در طول قرون و هزاره ها  هنر ماهیتی ایستاده بر نهاد و چیستی خویش یافت.

امروزه هنر را می توان در دو شاخه اصلی قابل تفکیک یافت.... هنر های تزئینی و هنر های کاربردی.

هنر کاربردی که بستر اصلی سخن ماست، به هنری نسبت داده می شود که در کارکرد و تعریفی مشخص در زندگی انسانی و یا محیط و جامعه او قرار گیرد. ( البته اگر بگوییم هنرهای کاملا تزئینی نیز در زندگی امروز، نقشی کاربردی یافته اند، سخنی به دور از واقع نگفته ایم )

یکی از مهمترین موئلفه های هنر کاربردی، " طراحی شاخصه های ظاهری انسان "  است. بر اساس همین مولفه  گرایش های گوناگون مانند فشن، استایل دیزاین و ... شکل گرفت. و اینگونه بود که " کوتاه نمودن مو " از یک نیاز بهداشتی و آسایشی، به یک اصل در مسیر هنر زیبایی چهره  و بازآفرینی شخصیت قرار گرفت.

متاسفانه و به دلیل معضلات اجتماعی و فرهنگی، هنر زیبایی چهره همواره در ایران، موضوعی بود بر محور تجمل یا تفنن. اما با فراگیر شدن دانش روانشناسی اجتماعی و بهداشت روانی و نیز اهمیت یافتن روابط انسانی، این موضوع در حال بازیابی ارزش خود است.  مو و آراستگی آن تاثیری شگرف بر کلیت زیبایی چهره دارد. چنانچه از دو منظر بوم ( فرهنگ سرزمینی ) و مذهب نیز در تاریخ ایران کنکاش کنیم به اهمیت این امر واقف خواهیم شد.

در دین اسلام همواره بر آراستگی ظاهر تاکید و توصیه شده است و حتی در متون تاریخی / مذهبی نیز این نگاه مشهود است. در کتاب " سنن النبی " که نقل قول هایی به جای مانده از توصیفات ظاهر پیامبر اسلام از زبان کسانی است که وجود مبارک ایشان را درک نموده اند، بخش قابل توجهی به دقت ایشان به ظاهر خود اختصاص یافته است. چنانکه در این کتاب ما به توصیفی کامل و دقیق از چگونگی آرایش و پیرایش موی ایشان دست می یابیم. و جای شگفتی است که ایشان به چه دقت و ظرافتی به امر آرایش موی خود اهتمام می نموده و همواره یاران خویش را نیز به پیروی از این سنت فرا می خواندند.

از منظر تاریخ بومی نیز در خواهیم یافت که شیوه پیرایش مو ارتباطی دقیق با فرهنگ و باور ها و اصول زیبایی شناسانه مردم  داشته است .

 

 

قدرت قیچی، قدرت فکر

اهداف اولیه

این مسابقه که به اهتمام " بنیاد حمید جاوید " برگزار می گردد، اولین گام در مسیر بازیابی علمی / تجربی  هنر پیرایش و آرایش مو بر اساس شاخص های فرهنگی اجتماعی جامعه ایرانی است.  تدوین طرحی جامع برای پیشنهاد به مردان جامعه ایرانی با توجه به شخصیت و هویت فردی، علائق و سلایق شخصی و رعایت قواعد هنرمندانه این رشته، ارائه الگوهایی به روز و مدرن بر پایه قواعد زیبایی شناسی ایرانی و تلاش بر جایگزینی آن با الگوهای بیگانه که خاستگاهی متضاد با فرهنگ و هنر ایران دارند، رئوس اهداف این مسابقه را تشکیل می دهند.

 

اهداف ثانویه

الف: نوآموزی و باز آموزی استانداردهای روز دنیا در زمینه مدیرت محیطی آرایشگاه ( بهداشت محیط و بهداشت انسانی )

ب: ارائه به روز ترین شیوه ها در ایجاد محیطی منطبق با بهداشت روان  ( آرایشگر و مشتری )

ج: یادآوری قواعد رفتاری و چگونگی تعامل آرایشگر با مشتری

د: آموزش چگونگی هدایت سلیقه مشتری به سمت الگوهای مناسب و جایگزینی آن با شیوه های نا مطلوب ظاهری در ذهن مشتری

 

هدف معنایی

ارتقاء و اعتلای جایگاه رشته آرایش و پیرایش به واسطه تبیین مفاهیم ارزشمند آن، بازیابی و تعریف تاثیر عملکرد این رشته هنری در بهداشت و سلامت روانی جامعه، فرهنگ سازی برای نگاه جامعه به مقوله " آرایش و پیرایش" به عنوان یک ضرورت انسانی تا یک نیاز روزمره...

 

بنیاد حمید جاوید که با فراهم آوری امکانات برگزاری و تشکیل هیت داوری / آموزشی، تمام سعی خود را برای هرچه پربار تر شدن این رویداد و دستیابی به اهداف تعیین شده مبذول نموده است ، همراهی شما همکاران گرانقدر در این رویداد را قدر دانسته و تحقق این اهداف را بدون این همراهی ارزشمند قابل دستیابی نمی داند.

" قدرت قیچی، قدرت فکر"  تنها نامی برای یک رویداد نیست، بلکه کلید واژه ای است که بر اساس آن یعنی تلفیق تکنیک و هنر و خرد، فصلی تازه در زیبایی انسانی جامعه ایرانی آغاز خواهد شد.

 

برگشت به صفحه اصلی

برگشت به صفحه اصلی